Today, 19 February

Centies, lai par tevi galvenokārt runā paveiktie darbi nevis skaļi solījumi. Tiekoties ar sadarbības partneriem, esi lietišķs un kodolīgs savos izteikumos, neizplūsti garos monologos.

Tomorrow, 20 February

Esi noturīgāks lēmumos, nesāc apšaubīt paša viedokli. Panākumiem nozīmīga var izrādīties spēja sastrādāties ar diametrāli pretēju uzskatu piekritējiem, izrādīt iecietību pret citu vājībām.

Thursday, 21 February

Darba lietās apliecināsi savu profesionalitāti un apzinīgumu. Nav izslēgts, ka tiksi pamanīts no priekšniecības puses. Mīlas dzīvē tavas vēlmes var būt pārlieku sakāpinātas, pat nedaudz utopiskas.

Friday, 22 February

Ideju tev netrūks, turpretim laiks būs ierobežots, tādēļ jau laikus jāsaprot, kam domā koncentrēt galveno uzmanību. Svarīgi neatstāt pusratā iesāktās lietas, pārliecināties, ka neesi piemirsis kādam solīto.