Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Liepājas AO - Vaiņode

Show past schedules
6:10 AM Liepājas AO
7:25 AM Vaiņode
Liepāja-Vaiņode-Vībiņi 6700 AS Liepājas autobusu parks
€2.90
60km
1h 15min
11:45 AM Liepājas AO
1:00 PM Vaiņode
Liepāja (Kuršu iela)-Priekule-Vaiņode 5350 AS Liepājas autobusu parks
€2.95
61km
1h 15min
1:45 PM Liepājas AO
3:00 PM Vaiņode
Liepāja (Kuršu iela)-Vaiņode-Vībiņi 6700 AS Liepājas autobusu parks
€2.90
60km
1h 15min
6:00 PM Liepājas AO
7:15 PM Vaiņode
Liepāja (Kuršu iela)-Vībiņi-Kalni 6817 AS Liepājas autobusu parks
€2.90
60km
1h 15min