Ministrijas

Ministrijas Latvijā izstrādā un koordinē valsts politiku atbilstoši savai darbības jomai.