May

Labvēlīgs mēnesis, lai celtu savu profesionālo kvalifikāciju, apgūtu jaunas zināšanas, pievērstos karjeras izaugsmes jautājumiem. Mēneša sākumā var aktualizēties ar komandējumiem, ārzemju sadarbības partneriem saistītais. No tevis it visā būs jūtams enerģiskums, izlēmība un mērķtiecīgums. Panākumos būtisku lomu spēlēs arī prasme saprasties ar augstākstāvošajiem. Maiju vidū priekšplānā var izvirzīties mājas dzīvē notiekošais, attiecības ar radiniekiem. Lai uzturētu saskaņu ar tuviniekiem, centies piebremzēt savu ugunīgo dabu, neļauties mirkļa impulsiem, aktīvām meklēt dažādus kompromisus. Mēneša nogalē atkal iegrimsi darbos, centīsies visiem apliecināt savu patieso potenciālu. Kopumā maijs var būt zīmīgs mēnesis Auniem, kuri saistīti ar politiku, tirdzniecību un transporta jomu.