July

Šomēnes fokusējies uz pašcieņas un pašapziņas jautājumiem. Ja saglabāsi ticību sev, varēsi izdarīt zīmīgas lietas. Nebaidies pastāvēt par vērtībām, kurām tu no sirds tici, pat ja tās var brīžiem novest strīdīgās situācijās. Šobrīd svarīgi izprast pašam savu viedokli un nonākt pie tā, kas esi tu pats, un ko tu gribi no dzīves. Jūlijā labāk veiksies iesāktie darbi, un svarīgos lēmumos ieklausīties kompetentu cilvēku viedoklī.