December

Lielāku uzmanību veltīsi mājas dzīvei, attiecībām ar atvasītēm. Laulības ostā tieksies vairot saskaņu, dvēselisko tuvību. Brīžiem ģimenes locekļi ar savām iegribām, kaprīzēm var iedragāt tavu pacietības mēru, taču tu pratīsi saglabāt ārēju mieru, patiesās emocijas paturot pie sevis. Profesionālajā lauciņā decembris var iezīmēt pārmaiņas. Kādam zīmes pārstāvim tas nozīmēs citas darbavietas meklējumus, taču vienlaikus ar to, arī jaunas izaugsmes iespējas. Savukārt citam pienākuma apjoma pieaugumu esošajā amatā. Kas viennozīmīgi ir skaidrs - strādīgie Vēži tiks atbilstoši atalgoti! Ziemassvētku laikā var rasties pēkšņas idejas par dzīvesvietas iekārtojuma maiņu, komforta un labsajūtas veicināšanu. Lai īstenotu iecerēto, nežēlosi nedz naudu, nedz laiku. Jauno gadu vislabprātāk sagaidīsi mājinieku lokā, pie bagātīgi klāta svētku galda.