Bēru organizēšana

Bēru organizēšana ietver bēru ceremonijas rīkošanu, ņemot vērā mirušā reliģisko piederību un aizgājēja tuvinieku individuālās vēlmes. Apbedīšanas biroji nodrošina gan dažādas apbedīšanas metodes, gan izvadīšanu, nelaiķa transportēšanu, bēru mūziku u.c.