Katafalka pakalpojumus pamatā nodrošina apbedīšanas speciālisti mirušā ķermeņa vai zārka pārvešanai un transportēšanai.