Tehniskā palīdzība uz ceļa

Ja uz ceļa ir noticis negadījums, avārija, bojāta automašīna - noderēs tehniskā palīdzība uz ceļa. Ir uzņēmumi, kas piedāvā ne tikai evakuācijas pakalpojumus, bet iespēju robežās veic arī auto remontu uz ceļa.