Pašvaldības

Pašvaldību nozarē atrodas pilsētu un novadu domes, kā arī pagastu teritoriālās un administratīvās pārvaldes. Sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, būvvalde – tās ir tikai dažas no pašvaldību struktūrā esošajām iestādēm. 
Pils iela 1a, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Cesvaines novads pastāv kopš 2009. gada 1. jūlija, kas izveidojās pēc administratīvi teritor...
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Tukums ir Tukuma novada centrs. Pilsēta atrodas Slocenes upes krastos un aizņem 13,35 km2 l...
Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Rīgas bāriņtiesa ir īpaša statusa Rīgas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības un lēmum...
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Rīgas domes Labklājības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pils...