Pašvaldības

Pašvaldību nozarē atrodas pilsētu un novadu domes, kā arī pagastu teritoriālās un administratīvās pārvaldes. Sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, būvvalde – tās ir tikai dažas no pašvaldību struktūrā esošajām iestādēm. 
Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Vaiņodes ainavai piemīt estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. Ainavas raksturu...
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Krustpils novads – krustceles ekonomikas izaugsmei, dabas un kultūras vērtību attīstībai un...
Pils iela 1a, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Cesvaines novads pastāv kopš 2009. gada 1. jūlija, kas izveidojās pēc administratīvi teritor...
Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Viļānu novada administratīvi teritoriālo iedalījumu veido novada centrs Viļānu pilsēta un De...
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Tukums ir Tukuma novada centrs. Pilsēta atrodas Slocenes upes krastos un aizņem 13,35 km2 l...